POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wprowadzenia 22.11.2020 r.

I. Postanowienia Ogólne.

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.abserwis.pl prowadzonego przez AB Serwis Andrzej Bieryłło z siedzibą przy pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin, o numerze NIP: 8512119458, oraz sposób ich przetwarzania.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

II. Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest AB Serwis Andrzej Bieryłło z siedzibą przy pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin, o numerze NIP: 8512119458.

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony sklep internetowy www.abserwis.pl (zwany dalej „Sklepem”) ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje, cel i podstawa przetwarzania danych.

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym Sklepie lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Sklepie przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Sklep zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Sprzedaż towarów ze Sklepu

W celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie zbieramy Twoje dane osobowe, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów. Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy. Podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z AB Serwis Andrzej Bieryłło poprzez akceptację regulaminu Sklepu.

Prowadzenie konta w Sklepie

Założenie konta w Sklepie umożliwia Tobie dostęp do przekazanych danych, w tym historii zakupów i wykonywanie niektórych praw związanych z przetwarzaniem danych (m.in. usuwanie przekazanych danych). Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe. Podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z AB Serwis Andrzej Bieryłło poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Po wyrażeniu odrębnej zgody na subskrypcję bezpłatnych newsletterów, możesz od Nas otrzymywać na podany w formularzu adres e-mail informacje handlowe oraz oferty promocyjne. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgody, która nie jest obowiązkowa i można ją w każdej chwili cofnąć kontaktując się z Nami pod adresem e-mail sklep@abserwis.pl lub dokonać tego samodzielnie po zalogowaniu się do swojego konta w Sklepie.

Reklamacje

Podanie danych w celu przeprowadzenie procesu reklamacyjnego jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek AB Serwis Andrzej Bieryłło wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

IV. Przekazywanie danych innym podmiotom.

Dane przekazujemy podmiotom, które współpracują z AB Serwis Andrzej Bieryłło przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych towarów:

1. W zależności od wyboru sposobu dostarczenia towarów, udostępniamy Twoje dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:

  • Epaka Sp. z o.o. S.k.
  • Furgonetka Sp. z o.o. S.k.
  • Innym operatorom kurierskim, z którymi nawiążemy współpracę w celu realizacji dostawy zakupionego towaru.

2. W zależności od wyboru sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom:

  • Jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary została wybrana opcja „za pobraniem”,
  • Blue Media S.A.
  • mBank S.A.
  • Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione towary.

3. Podmiot H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 425.228,00 zł w pełni wpłacony, który na Nasze zlecenie przetwarza dane osobowe klientów, w zakresie koniecznym do hostingu strony internetowej sklepu www.abserwis.pl.

4. Możemy także udostępnić dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii (usługi kurierskie, obsługa płatności online, hosting strony internetowej), z którymi nawiążemy współpracę.

Profilowanie danych osobowych.

AB Serwis Andrzej Bieryłło nie dokonuje profilowania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.abserwis.pl. 

V. Okres przetwarzania danych osobowych.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia przekazania nam danych.

W razie zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia konta w Sklepie możemy przetwarzać dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia przekazania nam danych.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, takich jak: system firewall, zabezpieczenia antywirusowe i antyspamowe. Dane przechowywane są na podstawie zawartej umowy przez profesjonalną firmę hostingową H88 S.A., która zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane są Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy dane skontaktuj się poprzez adres mailowy sklep@abserwis.pl.

Prawo do dostępu i aktualizacji swoich danych – masz zawsze dostęp do swoich danych osobowych na koncie w Sklepie. Możesz edytować dostarczone Nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie, możesz się skontaktować z Nami pod adresem e-mail sklep@abserwis.pl z żądaniem dostępu do swoich danych – przekażemy informacje jakie dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie. 

Prawo do usunięcia swoich danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Prawo do przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

Wszystkie powyższe prawa możesz wykonać poprzez kontakt na adres e-mail sklep@abserwis.pl.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności oraz Regulamin. Informacje o zmianach Polityki Prywatności będą zamieszczane stronie Sklepu.

IX. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, proszę o kontakt na adres e-mail sklep@abserwis.pl.